Aktualności

Styczeń był intensywnym czasem startu naszych nowych oraz zliftingowanych...

Rok 2018 był udanym rokiem biznesowo dla Naszej organizacji. Nowych klientów...

Szkolenia

Szkolenia z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników.

Szkolenia wstępne i okresowe BHP dla pracowników, pracodawców, nauczycieli, osób kierujących innymi pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych,