Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów proponujemy w ramach oferowanych usług analizy prawne, techniczne i ekonomiczne w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń oraz stosowanych w organizacjach rozwiązań techniczno-organizacyjnych.
Proponujemy  m.in.:

  • wycenę, opracowanie technologii, nadzór nad naprawami i regeneracją maszyn i urządzeń oraz współudział w badaniach powykonawczych i uruchomieniu,
  • analizy ekonomiczne oceniające rentowność inwestycji/modernizacji obiektów budowlanych, maszyn, urządzeń i instalacji.