W ramach współpracy pragniemy zaproponować Państwu obsługę przedsiębiorstwa w zakresie obsługi kadrowej - outsourcing działu kadr.    

SPECJALIZUJEMY SIĘ W:

  • prowadzeniu auditów istniejącej dokumentacji kadrowej;
  • tworzeniu i aktualizacji baz danych kadrowych;
  • prowadzeniu akt pracowniczych;
  • sporządzaniu dokumentów kadrowych, takich jak:

        - umowy o pracę,
        - aneksy do umów,
        - wypowiedzenia umów o pracę,
        - świadectwa pracy,
        - skierowania na badania lekarskie,

ustalaniu wymiarów urlopu i ich ewidencji;
nadzorze nad terminami ważności badań lekarskich;
nadzorze nad terminami ważności szkoleń BHP;
prowadzeniu ewidencji czasu pracy, rozliczaniu delegacji; 
rozliczaniu czasu pracy w tym rozliczaniu czasu pracy kierowców (zgodnie m.in. z Rozporządzeniem WE 561/2006, Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców);
sporządzaniu:
        - regulaminów pracy,
        - regulaminów wynagradzania,
        - zakresów obowiązków,
        - harmonogramów, planów pracy,
        - innych dokumentów kadrowych.