Dla naszych klientów proponujemy następujące kursy i szkolenia:

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP dla pracowników, pracodawców, nauczycieli, osób kierujących innymi pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych,
 • szkolenia okresowe dla pracowników służb BHP,
 • szkolenia z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników,
 • specjalistyczne szkolenia dla pracowników narażonych na szczególnie niebezpieczne czynniki biologiczne, fizyczne i chemiczne, na czynniki rakotwórcze i mutagenne oraz dla pracowników wykonujących prace w narażeniu na azbest,
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy,
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • szkolenia z zakresu systemów zarządzania jakością, środowiskiem, BHP, HACCP,
 • specjalistyczne szkolenia dla audytorów wewnętrznych w/w systemów,
 • szkolenia z zakresu zarządzania infrastrukturą,
 • szkolenia dla hakowych,
 • szkolenia BHP i PPOŻ dla uczniów i praktykantów,
 • szkolenia z zakresu bezpiecznego wykonywania prac na wysokości.