W zakresie ochrony przeciwpożarowej oferujemy:

  • wykonywanie kontroli rozpoznawczych stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz zagrożenia pożarowego i wybuchowego,
  • prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  • udzielanie porad, opinii i konsultacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony przeciwwybuchowej dla istniejących oraz projektowanych obiektów, pomieszczeń, procesów technologicznych,
  • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów i terenów,
  • opracowywanie Dokumentów Zabezpieczeń przed Wybuchem zawierających Ocenę Zagrożenia Wybuchem oraz Ocenę Ryzyka Zawodowego,
  • analizy z zakresu ochrony ppoż. i przeciwwybuchowej,
  • opracowywanie planów ewakuacji, rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych w formie papierowej oraz elektronicznej (formaty MS WORD, JPG, PDF, DWG).
  • uzgodnienia projektów budowlanych przez rzeczoznawcę ds zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • doradztwo i konsultacje przy projektowaniu nowych lub przebudowie istniejących obiektów budowlanych pod kątem optymalizacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i nakładów finansowych na inwestycję,
  • opracowanie ekspertyz technicznych oraz innej dokumentacji niezbędnej do wystąpienia do Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o odstępstwo od stosowania warunków technicznych w istniejących lub przebudowywanych obiektach budowlanych i budynkach.