Szkolenia wstępne i okresowe BHP dla pracowników, pracodawców, nauczycieli, osób kierujących innymi pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych,