Szkolenia z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników.