Rok 2018 był udanym rokiem biznesowo dla Naszej organizacji. Nowych klientów nam przybyło – zwłaszcza dużych zakładów gdzie jesteśmy wsparciem dla etatowej służby bhp. Zwiększyliśmy znacząco stan naszych zasobów kadrowych zarówno w zakresie etatowych pracowników jak i współpracowników. Nasi pracownicy i współpracownicy uczestniczyli w licznych konferencjach i seminariach jako prelegenci, a tym samym dzielili się wiedzą. Zgodnie z filozofią dzielenie się wiedzą przynosi sukces. Tak oto:

Artur Lipowicz był prelegentem na konferencjach:

 • „Bezpieczna budowa”. Organizatorem konferencji był Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Akademia Jana Długosza w Częstochowie.
 • „Wysoko, ale bezpiecznie” – organizowanej przez CIOP-PIB w ramach Międzynarodowych Targów SAWO 2018;
 • 5 Międzynarodowej Konferencji Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne – Technika w Służbie Bezpieczeństwa organizowanej przez Centralną Szkołę PSP oraz Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • Seminarium Naukowe „Bezpieczna praca dziś i jutro” – organizowane przez CIOP.

Sebastian Osadzin był prelegentem na konferencji:

 • BHP – czy to się opłaca? Organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oraz Politechnikę Opolską.

Marek Kucharski był prelegentem na seminariach:

 • „Zmiany przepisów prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości” podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM organizowanym przez Polskiej Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań w Obiegu.
 • „Transformacja przepisów prawa z zakresu gospodarki odpadami w kierunku Gospodarki w Obiegu Zamkniętym organizowanym przez Polskiej Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań podczas Targów Expo Opakowania w Sosnowcu.

Adam Dudek był prelegentem na konferencji:

 • "Substancje niebezpieczne pod kontrolą" organizowanej przez CIOP-PIB, Polpharma S.A.

Jedenastu naszych trenerów uzyskało akredytację do prowadzenia szkoleń okresowych bhp na licencji Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie,

Ponadto opracowaliśmy nowy program szkolenia okresowego bhp dla pracowników  z budów przemysłowych. Program ten jest programem akredytowanym przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

W minionym roku opracowaliśmy również swoje własne nowe programy szkoleniowe:

 • Warsztaty dla pracowników służby bhp z zakresu prac na wysokości z elementami ratownictwa wysokościowego.
 • Szkolenie z zakresu odpowiedzialności dla osób kierujących pracownikami.

Udoskonaliliśmy nasze programy szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy;

 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia,
 • Pierwsza pomoc w urazach i obrażeniach,
 • Kurs instruktora pierwszej pomocy – podstawowy,
 • Kurs instruktora pierwszej pomocy – zaawansowany.

Obu rok 2019 był biznesowo tak dobry dla nas oraz dla naszych partnerów biznesowych jak ten miniony. Naszym partnerom biznesowym, a w szczególności klientom życzymy spokojnego i bezpiecznego prowadzenia biznesu.

Naszym przyszłym partnerom biznesowym życzymy w roku 2019 aby Wasz biznes rozwijał się, i abyśmy mogli pomóc Wam w tym aby biznes Wasz był bezpieczny.