W dniu 2 października 2018 r. w Sejmie odbyły się uroczystości z okazji 65–lecia działalności służby bhp oraz 25–lecia utworzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Z tej okazji zostały wręczone Dyplomy Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne zaangażowanie społeczne na rzecz kształtowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Dyplomy takie otrzymali między innymi nasz pracownik Artur Lipowicz oraz nasz współpracownik Andrzej Nowak. Obu Panom Gratulujemy.